ALU klizne stijene

45 MILL BEZ PREKINUTOG TERMO MOSTA      
   

 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Dubina okvira: 45 mm
- Dubina krila: 53 mm
- Mjera preklopa: 8 mm
- Dubina ispune: 3-33 mm
- Okovi za eurožlijeb

   

 

TERMO 50        
   

 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Dubina okvira: 50 mm
- Dubina krila: 58 mm
- Mjera preklopa: 8 mm
- Dubina ispune: 6-36 mm
- Poliamidne trake:14,8 mm
- Okovi za euro-žlijeb.

   

 

TERMO 65 SA PREKINUTIM TERMO MOSTOM      
   

 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Dubina okvira:65 mm
- Dubina krila:73 mm
- Mjera preklopa:8mm
- Dubina ispune:21-50 mm
- Poliamidne trake:22 mm
- Okovi za eurožlijeb

   

 

TERMO 80 KLIZNO        
   

 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Dubina okvira:

124 mm za tri klizne stijene,

80mm za dvije klizne stijene


- Dubina krila:32 mm
- Dubina ispune:4-18 mm